Onze missie

sfeer

We want to roast great coffee, and work with great people to do it

Alles begint met een goede sfeer. Want zeg nu zelf, dat is toch wat koffie oproept: een heerlijk kopje koffie staat garant voor een sfeervol moment. Die goede sfeer streven we na in alles wat we doen en in al onze contacten; zowel de partners met wie we samenwerken als de klanten in de koffiebar en koffieshop. We zijn trots wanneer we zien dat de typische De Witte Zwaansfeer ook via social media volop beleefd en gedeeld wordt door jullie.

perfection

The perfect roast is only possible if it begins with the perfect green bean

Om onze missie – to roast great coffee – waar te maken, moeten we de meest verbazingwekkende koffiebonen ter wereld vinden. Bonen met een smaak die het verhaal van de herkomst vertelt. 

We willen dat onze koffie de complexe factoren weerspiegelt die hem speciaal maken: van de variëteit van de boon, over het klimaat, de bodem en de hoogte van de teeltregio, tot de zorg en vaardigheid van de boer.

Er bestaan heel wat soorten koffie en er zijn talloze manieren om deze te kopen, verkopen en verdelen. Bij De Witte Zwaan hebben we onze eigen methode die aansluit bij onze doelstellingen, waarden en ethiek. 

De meeste koffie op de markt kan worden onderverdeeld in twee categorieën: classic en specialty. De bonen van beide categorieën worden op een andere manier beoordeeld en hebben een ander prijskaartje. Alle classic koffies die wij branden hebben een minimale score van 84+. Alle specialty koffies hebben een minimale score van 86+. Dit classificatiesysteem is bedoeld om de algemene kwaliteit van de koffie aan te tonen en legt veel nadruk op de unieke invloeden van de herkomst.

the green bean

Building long lasting relationships

Het tweede luik van onze missie – working with great people – is minstens even belangrijk. We zoeken en kopen uitzonderlijke koffie door nauw samen te werken met onze vertrouwde partners ter plaatse. De kwaliteit waar De Witte Zwaan koffie voor gekend is, is in grote mate te danken aan de bekwame inspanningen van de boeren en de arbeiders die speciale koffiesoorten van hoge kwaliteit produceren. Die (h)eerlijke koffiebonen kunnen wij vervolgens via onze branderij en winkel verdelen.

Uit respect voor alle inspanningen van onze partners breiden we ons Direct Trade-model constant verder uit. Dit houdt in dat we reeds naar de regio’s van oorsprong reisden om de boerderijen te bezoeken. Zo bouwen we sterke relaties op met onze producenten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect en een gedeelde passie voor kwaliteitsvolle koffie. Zo zijn wij er zeker van dat de juiste prijzen die we betalen rechtstreeks in handen komen van onze partners.

Our trading policy

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee sleutelbegrippen in onze missie. Geen loze woorden, maar concrete engagementen die we in onze dagelijkse activiteiten in de praktijk brengen. Daarom werken we enkel met de beste koffie op de markt op een manier die ethisch verantwoord en zorgzaam is.

Onze trading policy is gebaseerd op volgende begrippen:

COMMUNICATIE
We staan in direct contact met de koffie-importeur en bouwen een goed contact op met de koffieboer. 
BEGRIP
We stellen ons bedrijf open voor onze producenten en laten hun zien hoe we werken. Op hun beurt helpen ze ons om hun bedrijf te begrijpen zodat we aan elkaars behoeften kunnen voldoen.
BETROKKENHEID
De koffie moet van uitzonderlijke kwaliteit zijn en de boer moet zich inzetten voor duurzame en ethische praktijken.
EERBAARHEID
Als tegenprestatie garanderen wij de juiste prijs.